Music fills my head
Skriven av Jonas Mattsson och Pauline Svanberg och framförd av gruppen JOs - Johan Mattsson, Jonas Mattsson och Johan Frennberg.

Today, one day, this day
Skriven av Johan Mattsson till minne av Johan Frennberg. Framförd av Johan Mattsson, Jonas Mattsson och Therese Dahl.

Waiting on a wave
Waiting on a wave handlar om Johan Frennbergs kärlek till havet. Skriven av Johan Mattsson. Framförd av Johan Mattsson och Jonas Mattsson.